Transitie van leiderschap

opstelling2Het is 19 juni. De prachtige salon van het Centre for Generative Leadership stroomt vol met alumni van de masterclasses transitiekunde van de Erasmus Universiteit. Ik ben samen met Ivo Callens gevraagd deze terugkomdag te begeleiden. Er is in de masterclasses veel geleerd over het wat en hoe in diverse transitie processen, maar op deze terugkomdag gaat het om de deelnemer zelf die er leiding aan geeft. Met het thema “Leiderschap aan transitie door transitie van leiderschap” geven we aan dat het om een persoonlijke transitie gaat. Lastige materie als het over jezelf gaat en over wat jij nodig hebt aan (persoonlijk) leiderschap om invloed te hebben op transitieprocessen. Open staan, vertrouwen, moed, verbinding, macht, zijn zoals enkele woorden die genoemd worden. In de middag wordt in tweetallen met klei gevisualiseerd wat ieder bezig houdt. Door het gesprek hierover, en met verdiepende vragen, ontstaan  prachtige dialogen, verrassende waarnemingen in een mooie open sfeer, die bijdraagt aan persoonlijk inzicht en daarmee aan persoonlijk leiderschap.

In de avond begeleid ik  een organisatieopstelling op basis van een casus uit de groep waarbij veel herkenning wordt gevoeld. Een manager van een ziekenhuis plaatst één voor één de representanten voor alle actoren in haar werk, in het midden van de zaal. Vrijwel onmiddellijk worden de spanningen  ervaren die ook in werkelijkheid worden beleefd, zowel door de representanten als door de omstanders die niet in de opstelling staan, heftig en intens. Enkelen voelen de impuls om zich te verplaatsen omdat ze zich niet gezien voelen of juist in de nek gehegen. Na enkele bewegingen komt er meer rust en balans in het veld. De herkenning van wat zich hier weerspiegelt van de werkelijke situatie is groot en ook de opluchting die wordt ervaren in de uiteindelijke constellatie.

Ook voor mijzelf is het altijd weer verrassend hoeveel inzicht in een opstelling verkregen wordt. Ik ervaar het als bijzonder dankbaar werk!

Wil je meer weten over organisatieopstellingen en wat dit voor jou of voor jouw organisatie kan opleveren? Kijk op: organisatieopstellingen of bel me vrijblijvend voor meer info.