Bewoners aan de bal

kraaicekBewoners betrekken is nog lang niet altijd vanzelfsprekend en het gaat niet vanzelf. Maar de tijd dat gemeenten en organisaties bepaalden wat goed was voor de wijken en voor de mensen die er wonen is gelukkig wel zo goed als voorbij. Toch lukt het niet in alle gevallen om met bewoners in gesprek te gaan en samen oplossingen te vinden.

Wanneer er een mogelijkheid is om subsidie te ontvangen van een goede doelen stichting voor het opknappen van een speelterrein moet er soms snel geschakeld worden en er is niet altijd tijd om een heel participatietraject in te richten en uit te voeren. Ontwerpers gaan aan de slag en uitvoerders toveren in no time een gedateerd terrein om tot een fantastische speel locatie. Met een groot feest wordt het geopend. Iedereen blij….

Totdat

  • Jongeren de plek tot hun favoriete locatie omtoveren en vanwege de zwoele zomeravonden tot laat een balletje trappen. Het bord langs de kant maakt lekker veel herrie als de bal er tegenaan komt.
  • De school aan het eind van de straat een algeheel rookverbod op haar terrein afkondigt, waardoor jongeren massaal in hun pauze lekker op de klimtoestellen komen chillen.
  • Een buurtbewoonster ontdekt dat haar fitnesslessen ook heel goed op het trapveldje gehouden kunnen worden in plaats van in een dure sporthal. Een ghettoblaster zorgt voor bijpassende muziek.
  • Een nieuwe bewoner die het allemaal te gortig wordt en een klachtenregen richting gemeente stuurt, omdat hij dacht naast een vriendelijk speeltuintje te wonen, wat blijkt een levendige hotspot voor jongeren te zijn.

En om het allemaal in goede banen te leiden maken de wijkagent, de buurtsportwerker en de jongerenwerker overuren om de partijen weer bij elkaar te brengen. Met het realiseren van een speelterrein is het niet af, zorg dragen voor een goed vervolg met heldere spelregels is daarna evenzo nodig.

De bal wordt letterlijk steeds meer bij bewoners gelegd waar het gaat om welzijn en leefbaarheid.  Bewoners pakken in veel gevallen die handschoen graag op. Ze zetten zich in grote getalen in als vrijwilligers, mantelzorgers, enz.  Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor hun medemens.  Om dit alles in goede banen te leiden zorgen sociaal-werkers voor de juiste ondersteuning en coördinatie.  Ze helpen mensen zichzelf en elkaar te helpen, ze vergroten de betrokkenheid in de buurt, leggen verbindingen  en ondersteunen initiatieven van de mensen zelf.

Dat vraagt ook om een aanspreekbare en flexibele overheid. Wat zou het mooi zijn dat wanneer buurtbewoners iets gerealiseerd willen zien in hun buurt, de gemeente hen meteen kan belonen door hen met raad en daad terzijde te staan. Dit kan gaan om scheve stoeptegels, lantarenpalen en onveilige achterpaden, maar ook om het oplossen van geluidsoverlast en het samen opknappen en schoon houden van de buurt.

Gemeenten, organisaties en bewoners worden steeds meer partner in een complexe samenleving  met heel veel verschillende belangen, wensen en behoeften. De kunst is om deze te blijven verbinden.