Creatief denken

Creatief denken in strategie-, missie-, visie trajecten en transitiemanagement

Zoek je vernieuwende oplossingen buiten de box? Met behulp van verschillende creatieve technieken en denkmethoden faciliteer ik directies en teams om het creatieve denkvermogen te vergroten en op een nieuwe manier naar vraagstukken te kijken. Ik help je buiten de bestaande kaders te treden en vanuit een ander perspectief nieuwe lijnen te trekken, nieuwe beelden te creëren en creatieve antwoorden te vinden.

De wereld verandert snel en ingrijpend. Veel oude systemen lopen vast en zijn toe aan een grondige herziening. Veel organisaties zoeken naar een nieuwe rol en taak in een ingrijpend veranderende omgeving. Stil blijven staan is geen optie. De noodzakelijke transitie betreft de samenleving als geheel. er ontstaan nieuwe bestuursmodellen, nieuwe instituties, nieuwe organisaties en vooral nieuw denken. Dit vraagt veel creativiteit.

Ik faciliteer en adviseer om sturing te geven aan processen van transitie:

  • Creatieve sessie: Procesbegeleiding van een creatieve sessie waarbij het gehele proces van probleem tot creatieve oplossing(en) wordt doorlopen.
  • Workshops creatief denken: Een kennismaking met verschillende creatieve technieken, die ingezet kunnen worden om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken.
  • Train de trainer creatieve processen begeleiden: Een workshop waarin je zelf leert hoe je een creatief proces begeleidt. Je leert alle do’s en dont’s, tips en tricks door in een veilige omgeving te oefenen met diverse creatieve werkvormen.

creatief denken

Tarief:

€500 per dagdeel (excl. BTW, voorbereiding en reiskosten)