Esther van der Zee

ESTHER VAN DER ZEEEsther van der Zee

Ik werk vanaf 2016 als directeur-bestuurder voor Solidez, een brede welzijnsorganisatie in Wageningen waar ik leiding geef aan een bevlogen team van sociaal werkers. daarvoor was ik betrokken als interim programmamanager, proces- of project manager voor samenwerkende organisaties, veranderopdrachten of transities, o.a. bij Gemeenten in het sociaal domein, de politie, de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg, en bij andere overheden en instellingen. Daarnaast ben ik trainer, personal coach, schrijver en spreker. In mijn overige tijd ben ik beeldhouwer.

Ik oefen gewoon mijzelf uit. Daarom heet mijn bedrijf gewoon Esther van der Zee.

Betrokkenheid, enthousiasme, creativiteit en daadkracht zijn kenmerkend voor mij. Ik zie dat mensen en organisaties succesvol zijn als ze werken vanuit bezieling, vanuit verwondering, verantwoordelijkheid en vanuit verbinding met hun omgeving. Het mooiste is om anderen daar toe te inspireren.

Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat mensen bezielt, loopt als een rode draad door mijn leven, mijn opleiding en loopbaan. Als kind in een onveilig gezin zocht ik al vroeg naar betekenis en probeerde ik het waarom te begrijpen. Op jonge leeftijd heb ik een bewuste keuze gemaakt om het maximale uit het leven te halen. In Wageningen studeerde ik sociologie. Vervolgens werkte ik een aantal jaren in Zimbabwe in het onderwijs. Terug in Nederland werkte ik onder meer bij een re-integratiebedrijf voor langdurig werklozen, en als Programmamanager Jeugd binnen een gemeentelijke organisatie. Ik volgde een gecertificeerde opleiding van KBK tot trainer en coach en werk ik sinds 2007 vanuit mijn eigen praktijk aan bewustwordings- en veranderprocessen op individueel en op organisatie niveau. Ik heb mij verder bekwaamd, o.a. tot begeleider van organisatie opstellingen.

Het is mijn passie om mensen te helpen bewust te worden van het verschil tussen doen en zijn, van de verantwoordelijkheid voor anderen èn voor hen zelf, van hun eigen kracht die vele malen groter is dan mensen zelf denken, van inspiratie, geluk en levenslust.  Levenslust is letterlijk zin in leven. Dit gaat gepaard met zin geven. in mijn boek “Levenslust, leef met zin” deel ik mijn levensverhaal en de inzichten die ik heb opgedaan.

Beelden zeggen meer dan woorden, het raakt emotie, en genereert creativiteit. Het geeft inzichten die met woorden alleen niet worden uitgedrukt. Die beeldende manier van werken vind je terug in mijn trainingen, oefeningen, workshops, projecten en persoonlijke gesprekken, en natuurlijk in mijn beelden en beeldhouwworkshops.

Wil je eens verder praten over wat ik voor je kan betekenen?  Laat je naam, email en telefoonnummer achter en ik bel je terug.