Leiderschap

Organisatieadvies, leiderschapscoaching, managementcoaching

Begeleiding van leiderschap, leidinggevenden, managers en managementteams voor de juiste balans tussen zingeving en zakelijkheid.

Je bent leidinggevende en op zoek naar de juiste balans tussen zingeving en zakelijkheid. Je wilt je verbinden met de organisatiedoelen en met je medewerkers. Je ziet medewerkers als meemakers van de organisatie en wilt hen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Je zoekt naar de toegevoegde waarde, de droom waarmee de organisatie ooit is opgericht Samen met je omgeving creëer je win-win situaties die bijdragen aan de realisatie van een hoger doel.

Als  leider en eindverantwoordelijke kan je soms behoefte hebben om te sparren over de koers van je organisatie. Vragen als waartoe, voor wie, waarheen en hoe er te komen kunnen je aardig bezig houden. Vanuit welke waarden werk je en hoe blijven alle medewerkers betrokken en bevlogen? En hoe zorg je als leider dat je zowel voor je mensen als voor de zaak voldoende aandacht houdt? Kortom hoe blijven jij en je organisatie in balans?

Een leider neemt vaak een eenzame positie in in een bedrijf. Van hem/haar wordt zowel richting en sturing verwacht als ruimte en ondersteuning en uiteindelijk als het erop aankomt is hij/zij ook degene die knopen door moet kunnen hakken. Daarbij is er vaak geen ruimte voor twijfels en onzekerheid. Hoe zorg je als leider voor de juiste balans, zowel persoonlijk als in de organisatie? In deze tijd van grote veranderingen en hectiek bestaat de neiging om vooral op systemen en procedures te sturen, maar het zijn vooral de mensen die het verschil maken. Worden zij voldoende aangesproken op hun drijfveren? Welke rol spelen de waarden van de organisatie en herkennen alle spelers zicht erin? Bevlogen leiderschap is faciliterend, waarderend, inspirerend en verbindend. Maar hoe doe je dat?

Wil je over deze thema’s of over andere vraagstukken van gedachten wisselen, dan ben ik graag je sparringpartner. Ik put naar behoefte uit een veelheid aan managementmodellen en theorieën, maar blijf daarbij graag praktisch en dicht bij de dagelijkse werkpraktijk. Met enkele gesprekken  kom je tot verhelderende nieuwe inzichten en praktische handvatten.

Leiderschapstraining 

We bevinden ons in turbulente tijden waarin alles in beweging is en verandert. De druk in de maatschappij en organisaties neemt toe en  rekken de mogelijkheden van organisaties, van management, bestuurders en van medewerkers tot het uiterste op. Voelen mensen zich gevoed of leeggezogen in de turbulentie? Er wordt gesproken van crisis. Hoe geeft u richting aan verandering en wat is daarbij jouw visie en strategie? Wat betekent dit voor het leiderschap in je organisatie? De vraagstukken in de eigen organisatie staan hierbij centraal.

In deze training gaat het om de elementen van leiderschap in jezelf herkennen en verder ontwikkelen. Wat wil je als leider bereiken en wat heb je daarbij nodig? Leiding geven gaat samen met persoonlijk leiderschap. Dat zal in deze training dan ook uiteraard bod komen. De leiderschapstrainingen zijn maatwerk en geheel afgestemd op uw behoefte. 

Visie op leiderschap:

Een effectieve leider een inspirerende leider. Leiders bestaan niet zonder volgers: het gaat om het uitdragen van een aansprekende visie vanuit de kernwaarden waarin je team en je klanten zich kunnen herkennen. Een leider weet te verbinden op basis van vertrouwen, en stimuleert zijn mensen om succesvol te kunnen zijn door verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Een effectieve leider stimuleert groei en ontwikkeling, zowel van het bedrijf als van de medewerkers en van zichzelf. Een tot slot weet een leider passie, energie, bezieling en plezier te genereren.

De 5 elementen van leiderschap

  1. visie en focus: richting geven aan je organisatie met een aansprekende visie en waardegedreven leiderschap
  2. verbinden en vertrouwen: het creëren van veiligheid goede samenwerking en vertrouwen binnen uw organisatie zorgt voor vertrouwen van de klant.
  3. verantwoordelijkheid geven en nemen: de balans vinden tussen sturen en stimuleren door ruimte te bieden voor eigenaarschap
  4. vernieuwen (innovatie) en groei: een organisatie die kan inspelen op veranderingen en klaar is voor de toekomst
  5. voldoening : het resultaat is wat telt, maar ook de weg erheen. Stressloos succes behalen en vieren.

cropped-meeuw.jpg