Boek Levenslust

LEVENSLUST

Levenslust

Het boek “Levenslust, leef met zin!” gaat over een persoonlijke zoektocht naar zingeving en uiteindelijk naar mezelf. Het is een verhaal van veerkracht. Levenslust gaat over zin hebben door zin te geven, door open te staan en het leven te omarmen, door bewust keuzes te maken en richting te geven aan je leven en door je te verbinden met anderen.

Uitgeverij Pumbobestel hier
ISBN: 9789081989701
Paperback: € 19,95
E-book (pdf): € 10,95

Het boek bevat de inzichten die ik op mijn zoektocht heb gevonden, beschreven aan de hand van de verhalen van mijn leven. Want inzichten staan niet los van die ervaringen, ze komen eruit voort.

Levenslust roept associaties op van plezier en genieten. Iets om vrolijk van te worden. Maar ook van veerkracht. Ik heb dit boek geschreven omdat levenslust voor mij de basis van mijn bestaan vormt, het vermogen om alles uit het leven te halen. Levenslust was de typering die ik vaak meekreeg van deze en gene wanneer ik me weer vol overgave ergens in had gestort. Anderen noemden het gedreven of bovenmatig betrokken, maar altijd met aandacht aanwezig. Levenslust was mijn reactie op de ervaringen van mijn heftige jeugd, waarin geweld en drankmisbruik een rol speelden en er van kindermishandeling en verwaarlozing sprake was. Levenslust was mijn keuze voor het leven.

Levenslust is letterlijk: ‘zin in leven’, en dat is meer dan alleen genieten. Bij zin in het leven hoort ook de zin van het leven en dus heeft levenslust alles te maken met zingeving. Ik zie levenslust als een keuze, zoals het ook een keuze is om een glas als halfvol te zien in plaats van als halfleeg. De vraag is: hoe ontwikkel je de veerkracht om dit te blijven zien ondanks alles wat je lijkt te overkomen en waarmee je te dealen hebt in je leven? Welke factoren zijn bepalend voor die veerkracht en kan je ze ontwikkelen?

Ik heb me afgevraagd wat maakt dat de ene persoon zuur of cynisch wordt, slachtoffer en boos op de wereld, terwijl de ander juist krachtig en vol van levenslust is. Een ieder maakt het nodige mee: avonturen, mooie en gelukkige momenten, maar ook verdriet en tegenslagen. De vraag is vooral wat we met al deze ervaringen doen en hoe we ermee omgaan. Ik wil graag delen hoe ik ermee omgegaan ben en vraag de lezer ook op die manier naar zijn/haar eigen verhaal te kijken.

Mijn verlangen is om met dit boek te raken en te inspireren om thuis te komen bij jezelf, je hart te openen en de levenslust te ervaren. Ook is dit een pleidooi voor een uitgestoken hand naar alle kinderen in de knel, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.

In navolging van het boek ‘Levenslust’ richt ik me op alle vraagstukken die je levenslust mogelijk in de weg kunnen zitten en kunnen blokkeren. Ik help je de blokkades te zien, te onderkennen en los te laten waardoor de energie weer gaat stromen zodat je weer vol levenslust in je leven staat en volmondig kunt zeggen: “Ik heb zin!”.

Ik doe dit door het geven van coaching en retraites, lezingen, workshops, of door je te helpen bij het opschrijven van jouw verhaal.