Opstellingen

Opstellingen: het systeem in balans gebracht

Een opstelling is een instrument om zichtbaar te maken welke onderliggende dynamieken spelen in een systeem. Familieopstellingen en organisatieopstellingen zijn de bekendste vormen. Iedere groep, familie of organisatie kunnen we als een systeem beschouwen. Als het systeem in balans is ervaar je dat het stroomt, maar in een systeem uit balans ervaar je belemmeringen en blokkades. Deze methodiek is voor het eerst beschreven door de Duitser Bert Hellinger.

Voor wie

Opstellingen zijn er voor iedereen die zakelijk en/of privé vastloopt in terugkerende patronen en thema’s zonder te weten waardoor. Er spelen dynamieken in groepen, families en organisaties die een belemmerende werking hebben op het functioneren van personen, of van het hele systeem.

  • je merkt dat zaken niet stromen, veranderingen komen niet van de grond, zaken stagneren
  • misschien spelen er zaken uit het verleden die nooit een plek hebben gekregen
  • er zijn spanningen tussen personen zonder aanwijsbare oorzaak,
  • het loopt stroef in de samenwerking
  • je voelt je verloren, angstig, boos of depressief
  • je hebt het gevoel dat de energie ‘weglekt’
  • je vraagt je af welke koers je het beste op kunt gaan met je loopbaan of bedrijf 

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.  Vraagstukken die in organisaties spelen kunnen zijn: waarom lopen bepaalde zaken niet, waarom gaat het stroef in de samenwerking, waarom hebben sommige mensen het gevoel ‘leeg te lopen’ op bepaalde posities, zijn de klanten voldoende in beeld of is er voldoende draagvlak voor de koers en missie van de organisatie. Al dit soort vragen hebben te maken met de systeemdynamiek van de organisatie.

Wat levert het op

In een opstelling voel je en ervaar je wat er werkelijk speelt. Het brengt je een dieper inzicht bij uiteenlopende levensvragen op gebied van relaties, familie, kinderen, loopbaan, bedrijf, inkomsten, etc. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom van een systeem speelt, hoe de verhoudingen tussen leden zijn, tussen de elementen en met de omgeving en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.

Hoe werkt het

In een opstelling worden de verschillende factoren die een rol spelen in de dynamiek van het vraagstuk van het systeem door de vraagsteller ten opzichte van elkaar in de ruimte geplaatst. Er wordt gebruik gemaakt van representanten die ter plekke ervaren welke energie verbonden is aan die positie in het systeem. Zodoende wordt letterlijk zichtbaar gemaakt wat er speelt.

Hierbij wordt uitgegaan van een drietal systemischeopstelling
principes die ten grondslag liggen aan iedere gezond werkend systeem, familie, organisatie of bedrijf:

  1. Er is sprake van een natuurlijke ordening: ieder deel van het systeem heeft zijn of haar goede plek om te kunnen functioneren.
  2. Alles heeft een plek en mag benoemd worden: er is erkenning voor iedereen en alles wat bijdraagt of heeft bijgedragen aan de huidige situatie.
  3. Er is een balans tussen geven en nemen die tot een gezonde en goede uitwisseling van energie, diensten en middelen leidt.

Reacties

Audrey: “Het meest treffend was voor mij hoe mijn gevoel overkomt op de ander en dan anderen zonder veel info een situatie kunnen typeren. Dit heeft mij inzicht verschaft in mijn eigen positie en impact.”

Gert: “Een uitstekende en voor mij verrassende kennismaking!”