Interim en advies

Interim en advies

We leven in een tijd waarin de veranderingen steeds sneller lijken te gaan. Oude patronen en werkwijzen werken niet meer. Het moet echt radicaal anders, het roer gaat om. Maar hoe doe je dat? Ik kan je helpen als interim, procesmanager, projectmanager of organisatieadviseur om anders te werken, nieuwe wegen in te kunnen slaan, teams te inspireren en samen te werken aan nieuwe oplossingen.  Bij organisatie verandering en transities, implementaties van nieuwe werkwijzen, inrichten van nieuwe teams, en samenwerkingsverbanden van ketenpartners. Ook als trainer kan ik je helpen bij oriëntatie-, creatie- of visie vraagstukken.

Met de drie transities die op gemeenten afkomen is heel veel in beweging. Na de transitie volgt de transformatie waarin nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. In het complexe veld van jeugdhulp, Wmo en Werk & Inkomen (participatie) zoeken gemeenten en maatschappelijke organisaties naar nieuwe wegen, nieuwe manieren van werken en samenwerken, zelforganisatie en onorthodoxe vernieuwende oplossingen. 

Ik werk samen in een netwerk van zeer ervaren trainers, coaches en organisatieadviseurs, zodat we ook bij grotere opdrachten kunnen bouwen op elkaars expertise. 

  • Leiderschap workshops, trainingen en trajecten, voor heldere sturing en een organisatie in balans
  • Creatief denken: faciliteren en begeleiden van creatieve processen, innovatie- en strategiesessies om je creatieve vermogens te verruimen en sturing te geven aan processen van verandering en transitie
  • Workshops en trainingen gericht op versterken van de samenwerking, veranderen met veerkracht, teambuilding, teamcoaching, of volledig op maat gemaakt voor uw organisatie.
  •  Organisatie-opstellingen volgend de methode van Hellinger, om inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie (of het team) als systeem en op mogelijke verstoringen daarin
  • Inspiratielunches, trainingen en workshops o.g.v. signaleren, bespreekbaar maken en handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Lezingen over veerkracht en levenslust, vertaald naar jouw praktijk en werksituatie