Teamtrainingen / workshops

Teamtrainingen en workshops

Je bent verantwoordelijk voor een team en je zoekt naar versterking van de samenwerking zowel intern tussen de teamleden, als extern, door elkaar te versterken en ieders kwaliteit tot haar recht te laten komen. Je wilt plezier, inspiratie en creativiteit in het team stimuleren door ruimte te bieden en ieder zijn of haar verantwoordelijkheid te laten nemen.

Wanneer je een vraag hebt op team- of organisatieniveau zijn er diverse trainingen en workshops op maat mogelijk. Het programma wordt geheel afgestemd op de specifieke vragen en wat er speelt binnen jouw organisatie. Het aanbod kan gericht zijn op verbeteringen in onderlinge communicatie, samenwerking en teambuilding, bevlogenheid en betrokkenheid, eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, omgaan met veranderingen, etc

Esther weet mensen te motiveren en te triggeren om over hun werk te praten en hoe ze zichzelf en hun eigen resultaten kunnen verbeteren (M. Kelhout)

Training zelforganisatie voor sociale wijkteams

bijenGemeenten en zorginstellingen staan momenteel voor een grote uitdaging in de drievoudige transitie van de AWBZ naar de WMO, van de jeugdzorg en van de Wet Werk & Inkomen. Veel gemeenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met het opzetten van Sociale Wijkteams als antwoord op deze transities. De teams, bestaande uit diverse vakdisciplines vanuit veel verschillende organisaties zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken. Er wordt veel gevraagd en verwacht van deze multidisciplinaire teams.

Heldere verwachtingen, duidelijke verantwoordelijkheden, effectieve overleggen en gedragen spelregels zijn daarbij essentieel. De nadruk ligt op het werk organiseren, niet de medewerkers. Dat vraagt naar ons idee een andere dan de traditionele wijze van samenwerken. Niet zozeer zelfsturing, maar zelforganisatie is daarbij ons antwoord (lees meer)

Training Werken aan samenwerken

Het succes van ieder team en iedere organisatie is afhankelijk van hoe mensen binnen dat team met elkaar omgaan. Communicatie is cruciaal voor iedere vorm van samenwerking. Dat gaat verder dan het maken van duidelijke afspraken of het toepassen van de feedback regels. Het gaat over het daadwerkelijk laten zien van jezelf, van je verwachtingen, van je wensen en van je bedoelingen. Alleen in een open organisatie kan sprake zijn van het vertrouwen en de veiligheid die nodig zijn om te kunnen presteren. In een open organisatie wordt beter samengewerkt en werken mensen met meer plezier.

Trainingen en workshops op het gebied van samenwerken zijn vrolijk en serieus, vol energie en creativiteit  en leiden tot:

 • een betere sfeer
 • meer vertrouwen
 • meer openheid
 • je laten zien en gezien worden
 • minder misverstanden en conflicten
 • betere prestaties

Training Veranderen met veerkracht

Er komen veel veranderingen op organisaties af. Om mee te blijven doen moet je je voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden, maar ook proactief voorop lopen in vernieuwing. Sommige organisaties lijken in voortdurende reorganisatie. Dit leidt vaak tot veel onrust binnen de organisatie. Hoe leer je om flexibel te blijven schakelen en te blijven geloven in de eigen kracht en die van de organisatie? Dit vraagt om veel creativiteit en vertrouwen. Het vraagt om veerkracht. In deze training leer je je eigen bronnen van veerkracht kennen en hoe deze te versterken. Bedreigingen en belemmeringen worden kansen en mogelijkheden. Hierdoor ben je beter in staat om in te spelen op de veranderingen. 

De training veranderen met veerkracht levert je op:

 • vergroten van je creativiteit en vindingrijkheid
 • inspiratie
 • omgaan met weerstand
 • hernieuwd vertrouwen, verbinding
 • inzicht in het krachtenveld van de veranderingen
 • vergroten van het probleemoplossend vermogen
 • meer eigenaarschap

Workshops Levenslust

Zelf aan de slag met de thema’s uit het boek ‘Levenslust, leef met zin’. Ervaar hoe je onbevangen kunt zijn, eigenaar van je leven, je gedachten, emoties en je handelen en hoe je je relaties kunt versterken vanuit echte verbondenheid.

Thema’s: traumaverwerking, verliesverwerking, vertrouwen, verbinden en loslaten, leven en dood, emoties, enz.

Inspiratielunches en trainingen Voorkomen, signaleren en aanpakken van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De Wet Meldcode, die in juli 2013 in werking is getreden, stelt werkgevers expliciet verantwoordelijk om medewerkers in staat te stellen met een meldcode te werken en om een veilig meldklimaat te scheppen. Maar hoe implementeer je het gebruik van een dergelijk protocol in het dagelijks handelen van professionals? Dit lukt door het protocol te verbinden aan verhalen uit de praktijk. Als trainer en ervaringsdeskundige kan ik me in beide werelden verplaatsen en deze verbinden. Naast het hanteren van duidelijke regels en afspraken gaat het ook om het omgaan met eigen emoties, twijfels en onzekerheden.

In een kort tijdsbestek, van maximaal 1,5 uur worden de belangrijkste thema’s aangestipt. De ervaring leert dat professionals na deze bijeenkomst geboeid en geïnspireerd zijn om met de meldcode aan de slag te gaan.

Indien gewenst, kan een uitgebreidere teamtraining, of implementatie van de meldcode in werkprocessen een vervolg zijn.

Tarief:

Voor alle trainingen en workshops reken ik een standaardtarief van € 500 per dagdeel, exclusief materialen, verblijf- en andere onkosten.